World War 3

Projektet World War 3 var et stort online browserbaseret spil, hvor mange brugere spillede med og mod hinanden. Det var mit indtil nu største private projekt, der blev påbegyndt i 2001 og bygget færdigt samme år i en grundversion. Selve spillet er bygget op omkring et Risk-lignende koncept, jeg udviklede i papirformat i perioden 1987 til 1988.

Hjemmesiden, der styrede spillet, bestod af 459 sider og 1.264 billeder. Samlet fyldte spillet omkring 12 megabyte plus 8 megabyte database, og var kodet af næsten 110.000 linier kode. Siden spillets start, blev der lavet mere end 500 opdateringer og udvidelser til spilstrukturen og layoutet. Spillet var skrevet i ASP kodesproget, der kørte på en MySQL database og XML-filer. Hjemmesiden havde omkring 600.000 sidevisninger og lavede over 4.5 millioner databasekald om måneden. Grundet spillets opbygning, var det kun muligt for 60 spillere af gangen at spille.

I spillet skulle man med et stort udvalg af militære enheder angribe mere end 190 lande og 1.200 byer, for på den måde at skabe sig dominans. Dertil kunne man tillige anvende atomvåben, biologiske våben og andre forskellige våben i kategorierne efterretning, terrorisme, diplomati m.m.

Mere end 1.500 personer har spillet spillet. Mange af de spillere der var med i sidste runde af spillet, var med næsten fra starten.

Brætspillet

Den oprindelige version af World War 3 bestod af en blanding af advanceret Risk og rollespil. Af samme grund var spillet udelukkende i papirformet. Spillet blev påbegyndt i 1987 og var færdigt året efter.

Spillet bestod af en spilleplade og en regelbog med en masse store tabeller, der blandt andet indeholdt oversigter over de 265 lande og områder, der kunne erobres, tabeller til udregning af forsvar for de enkelte byer, tabeller over militæret o.s.v.

Det blev spillet på et stort verdenskort, der var sat sammmen af nogle gamle skoleatlas. Hele kortet fyldte omkring 1½ gange 2 meter og var sat fast på en stor korkplade, så man kunne placere farvede nåle, efterhånden som man fik erobret byer rundt omkring i verden. Derudover havde hver spiller et ringbind indeholdende papirer med informationer om ens militære enheder og økonomi.

Hver spiller havde en kamp efter tur. Kampene foregik ved at angribe en by, der var i umiddelbar nærhed af en af ens andre byer eller via et sindrigt system med flytning af skibe gennem de forskellige farvande. Når angrebet var annonceret for de andre spillere, satte disse sig sammen og via tabeller fandt frem til, hvor mange penge byen havde at forsvare sig for.

Disse penge blev brugt til at købe militære enheder og våben. Når dette var på plads, fortalte den angribende spiller, hvad han angreb byen med, og de forsvarende spillere, hvad de havde købt af forsvar. Derefter valgte angriberen en enhed og et våben, der skulle angribe en fjendtlig enhed.

Selve kampen mellem to enheder og deres våben blev afgjort med nogle 10-sidede terninger. Der var bestemte værdier, man skulle slå over, for at ramme eller undgå at blive ramt. Denne procedure fortsatte, indtil en af parterne løb tør for militære enheder eller ikke havde flere våben tilbage. Hvis spilleren vandt, og byen stadig havde enheder, men ingen våben, overtog spilleren disse enheder. En kamp kunne sagtens tage op til flere timer inklusiv forberedelse.

Der var 51 forskellige militære enheder, man kunne vælge imellem. Hver af disse enheder kunne udstyres med et begrænset antal af de 171 forskellige typer våben der var til rådighed, hver med egne færdigheder. Eksempelvis kunne et F-16 jagerfly udstyres med op til 6 Red Top Air-to-Air missiler og op til 2 Bullpop Air-to-Ground missiler plus en 20 mm. maskinkanon. På den måde kunne man inden for visse grænser lave mange forskellige kombinationer.

Online versioner

Den online internetbaserede version af spillet blev påbegyndt i 2001 og lagt online samme år. Spillet var en kraftig reduceret udgave af det oprindelige spil. Det egentlige formål med at lave en online version var faktisk så jeg selv kunne spille spillet mod computeren. Men jeg endte med at offentliggøre spillet.

I spillet havde man selve landene at angribe, hvor der var registreret 194 af disse. De militære enheder var blevet "pakket" så de havde nogle standardværdier for angreb og forsvar, og alle våbentyper var fjernet fra spillet. Kampsystemet var relativt simpelt, hvor spillets motor styrede forsvaret.

Man tjente penge hver gang et land blev erobret og for hver dag der gik i spillet, alt efter hvad man ejede. Der var også indført atomvåben i spillet, der kunne bruges som en hurtig men meget dyr måde at vinde et land på. Derudover var det muligt for spillere at gå sammen og spille som en gruppe, hvor man dog kun havde muligheden for i gruppen at vinde, og ellers ikke havde nogen fordel af gruppen. Spillet var programmeret til at stoppe, så snart en spiller eller en gruppe havde erobret samtlige lande.

Den første runde i spillet strakte sig over næsten 3 måneder, før nogen vandt. Vinderen blev mig selv og min kollega Kim. Vi fik afsluttet spillet ved at smide en atombombe i det sidste land vi manglede.

Den anden version af spillet blev erklæret som en realitet efter af version 1 gradvist var blevet udbygget. Nogle af de nye ting var blandt andet indførelse af byer, der skulle erobres, før man kunne erobre selve landet.

Der blev også ændret en del på kampsystemet, så de militære enheder nu havde mere specialiserede fjender, de var gode til at ramme. Således kunne en ubåd have gode chancer for at ramme skibe, knap så gode chancer for at ramme andre ubåde og meget dårlige chancer for at ramme alt muligt andet.

Der var også blevet tilføjet en masse specielle våben som for eksempel en tyv, der kunne stjæle militære enheder fra de andre spillere og lignende. Og for hver af disse også enheder, hvormed man kunne beskytte sig, for eksempel mod tyverier.

Den tredije og sidste version af spillet bød som hovedattraktioner på en komplet omskrivelse af hele spillet og omlægning på en ny database, for at gøre spillet hurtigere og mere stabilt. Selv om der kom mange flere funktioner til, lykkedes det at reducere spillets størrelse fysisk med omkring 40%. Dette skyldes, at koden var blevet rodet efter de mere end 500 opdateringer, der var blevet tilføjet gennem tiden.

De primære ændinger var at man nu havde et udviklingstræ, man skulle igennem, hvor hver gren gav adgang til nogle af de forskellige specielle våben og bygninger. På den måde kunne spillerne bevæge sig forskelligt rundt i træet og have forskellige enheder. Udviklingstiden blev sat, så det ville være umuligt at nå at udvikle alt inden for en normal spillerunde. For at kompensere for dette, blev det gjort muligt at handle med udviklede teknologier for på den måde at tjene penge.

Kampsystemet

En af de største udfordringer var at lave selve kampsystemet. Når en spiller gik i kamp mod en by eller land, kunne spilleren medbringe en stor mængde militære enheder blandt spillets mere end 50 forskellige, hver med styrker og svagheder overfor andre typer militære enheder. Spillets motor satte selv en forsvarshær op.

Under selve kampen bruges en stor mængde variabler til at styre hvem der angriber hvad og med hvilke enheder, så deres indbyrdes styrker kan opvejes mod hinanden. Samtidig skal systemet kunne sikre, at spilleren ikke snyder ved at forlade kampen kortvarigt for at købe nye enheder eller reparere skadede enheder. Slutteligt er der en bunke faktorer der skal spille ind, alt efter om det er spilleren eller byen der vinder.

Selve kampsystemet fyder over 5.000 kode-linier, selv om det kun foregår på to ud af spillets knap 460 sider. En kamp kunne tage op til en halv time at afvikle.

Det globale verdenssamfund

En anden udfordring var at lave et styringssystem til alle landene og byerne. Undervejs i spillet skal både lande og byer reagere på omgivelserne og hvad spillerne udsætter dem for. Samtidig skal de udvikle sig løbende. Alle data der bruges er hentet fra faktiske tal for samtlige lande og byer, hvilket i øvrigt er gældende for stort set alle værdier i spillet, så et land eksempelvis fremstår med den virkelige befolkningstilvækst og bruttonationalprodukt, der løbende har indvirkning på både landet og spillet i almindelighed.

Undervejs i spillet skal disse lande og byer også reagere på for eksempel gentagne angreb, angreb med atomvåben, terrorangreb og angreb med kemiske og biologiske våden. Men også diplomatiske forbindelser spiller ind.

Styringssystemet til verdenssamfundet fylder omkring 35.000 kode-linier fordelt på cirka 70 sider. Det største arbejde i at opbygge det globale samfund var at fremfinde og registrere den store mængde data, samt lave interaktive verdenskort.